One Year Warranty

Supply Voltage > 110-120 V

  • 3/4 Inch Nps Thread 110v-120v Ac Plastic Nylon Solenoid Valve One-year Warranty
  • 1/2 Inch 110v-120v Ac Solenoid Valve With Check Valve Filter One-year Warranty
  • 3/4 Inch Normally Open 110v-120v Ac Brass Solenoid Valve Npt One-year Warranty