One Year Warranty

Voltage > 48v

  • 48v 17.5ah 1000w E-bike Battery Li-ion Battery Pack 2a Charger One Year Warranty
  • 48v 13ah 1000w E-bike Battery Li-ion Battery Pack 2a Charger One Year Warranty